Det traditionelle gravsted – med hæk omkring
Disse gravsteder, med én, to eller flere grave, er stadig den mest udbredte gravstedsform og tegner den gamle kirkegårdskultur. Med store eller små gravsten - flankeret af høje thuja, taks eller enebær og omgivet af lave hække, giver disse gravsteder mulighed for den personlige smag.

   

Kirkegårdens størrelse gør, at der er flere forskellige typer gravsteder og dermed forskellige muligheder for at anlægge dem.

Kistegrav i plæne - med mindeplade 
Der findes forskellige små plæner spredt på kirkegården og der er en plæne i kirkegårdens vestside, under nogle gamle opstammede træer.

Mindepladen skal være matsleben granit str. 40 x 40 cm med huggede bogstaver. Nedlæggelsen aftales med stenhuggeren. Ved oprettelse af gravstedet betales for vedligeholdelse i mindst en fredningsperiode – 20 år. 

Der må lægges en flad bundet buket eller dekoration på mindepladen, derudover må der ikke foretages udsmykning eller beplantning af gravstedet.