Den gamle kirkegård- (Ny kirkegård eller Østre kirkegård)
Kirkegården blev anlagt i 1821 og indviet den 12.august 1821.
Dem 30. oktober blev 4 lig overflyttet fra kirkegården ved kirken og den 21. december blev den første begravelse holdt. 

Den nye kirkegård - (Vestre kirkegård)
1869 iværksættes udvidelse på vestsiden af Kirkegårdsvej. Udvidelsen havde været påtænkt i flere år.
Med Udvidelser i 1887 - 1895 og 1902 blev der over 6 tdr. land.
Det gl. kapel er fra 1887. (Epidemilighus fra 1893 er fjernet).
Det nye kapel er fra 1934 og under udførelsen af gravearbejdet kom der grave fra jernaldereren frem. 8 grave er i dag frilagte.
Urnehaverne i kirkegårdens nordøstlige del er oprettet af Ligbrændingsforeningen i 1937 - ligesom Urnehallen, i Det gl. Kapel.
Krematoriet, der er bygget til kapellet i 1967/97 og afløste det gamle krematorium fra 1951, betjener det meste af Vendsyssel og foretager ca. 1.000 kremeringer årligt.
Urnelunden (Trutbakken) er fra 1959 og senest udvidet i 1991 med 2 nye terrasser, hvoraf den ene er i brug og den anden blev etableret med gravsteder i 1996, samt urnegravsteder i plænen.

Arbejdspladsen, i dag
I dag består kirkegården af 13 tdr. land kirkegård med ca. 10.000 kistegravspladser og 3.000 urnegravpladser.
Der afholdes ca. 240 begravelser årligt, hvoraf ca. 200 er bisættelser.

  

Åbningstider

Mandag - fredag
kl. 09.30 - 13.00
samt efter aftale


Kirkegårdsleder
Vacant 
kontakt til kirkegårdskontoret


Kirkegårdsudvalg
Carsten Agerholm
kontakt